Thông báo thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, hướng dẫn về khai thác, sử dụng thông tin cư trú trên cơ sở DLQGDC

Tin tức sự kiện

Thông báo thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu,...Thông báo thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, hướng dẫn về khai thác, sử dụng thông tin cư trú trên cơ sở DLQGDC
07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên...07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi sốSự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu
Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023
Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài"Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài"
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai...Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Đại hội Công đoàn cơ sở xã Ngọc Phụng, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn cơ sở xã Ngọc Phụng, nhiệm kỳ 2023 - 2028