Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)2
2Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
3Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)2
4THỦ TỤC CÔNG NHẬN HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI; CHI HỘI NÔNG DÂN TỔ CHỨC PHONG TRÀO GIỎI CẤP XÃ2
5Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.2
6Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.2
7Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu2
8Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã2
9Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp2
10Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân2
11Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất2
12Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.2
13Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.2
14Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề2
15Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.2
16Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận2
17Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu2
18Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học.2
19Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại2
20Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập2
21giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2
22Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm2
23Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm2
24Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2
25Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
26Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2
27Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em2
28Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em(cấp xã)2