Truy cập

Hôm nay:
217
Hôm qua:
340
Tuần này:
217
Tháng này:
8538
Tất cả:
457794

HDND xã

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: 0888558386

Thư điện tử: minhtung832013@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Lê Huy Ngọc

Điện thoại: 02373.600.287

Thư điện tử: lehuyngoc79@gmail.com

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: 0888558386

Thư điện tử: minhtung832013@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Lê Huy Ngọc

Điện thoại: 02373.600.287

Thư điện tử: lehuyngoc79@gmail.com