Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021. tổ chức kì họp thứ 3.

Ngày 24/07/2017 16:06:46

Trong 2 ngày 20 và 21/7/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ngọc Phụng đã tổ chức kì họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021.

IMG_20170720_080313.jpg
(Ảnh tại kỳ họp)

Phát biểu khai mạc kì họp, đồng chí Lê Xuân Đấu- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Đây là kì họp thường kì nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KT- XH), quốc phòng- an ninh (QP- AN) 6 tháng đầu năm 2017 theo Nghị quyết HĐND xã khóa XX tại kì họp thứ 2. Kì họp sẽ thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng, như: Ủy ban nhân dân xã (UBND) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH, QP- AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2016; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo của hợp tác xã dịch vụ nong nghiệp về kết quả hoạt đọng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình và kết quả trả nợ vốn vay công trình điện REII. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã (UBMTTQ) về xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kì họp thứ 3 và một số báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND xã. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động của HĐND, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự kì họp tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung kì họp với tinh thần thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm cao, đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện; xây dựng được các giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP- AN trong điều kiện còn nhiều khó khăn như giá đầu vào của sản xuất cao, giá đầu ra của nông sản thấp, đặc biệt là giá lợn hơi đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể cùng những nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn xã các chỉ tiêu về KT- XH, QP- An đều đạt được kết quả khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2017 là 428,4 ha, đạt 100% chỉ tiêu KH. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển gắn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Thực hiện tốt công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. HTX dịch vụ đã phối hợp với các ngành, xây dựng kế hoạch sản xuất theo đúng lịch gieo trồng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất mạ khay, cung cấp các loại giống, đảm nhận khâu thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con. Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm đạt trên 4,8 tỷ đồng, đạt 65% KH. Cùng với việc hoàn thiện các công trình thủ lợi, giao thông nông thôn, công trình đường vào Khu di tích lịch sử văn hóa Hội thề Lũng Nhai đã được xây dựng, tạo điều kiện cho nhân dân trong xã và du khách thập phương đến thăm viếng. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ ngày càng phát triển mạnh với tổng số 325 cơ sở, đạt giá trị thu nhập 25,5 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế luôn được nâng cao. Các chính sách xã hội luôn được quan tâm và thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo đà cho KT- XH phát triển.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, xã Ngọc Phụng sẽ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; gieo trồng 213,2 ha các loại cây vụ thu mùa và 93,1 ha cây vụ đông; phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đat trên 1.400 tấn; xúc tiến xây dựng công trình đường giao thông khu trung tâm xã. Về xấy dựng NTM, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn chưa hoàn thiện; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; hỗ trợ và tạo điều kiện để thôn Xuân Lập xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu; duy trì 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011- 2020...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được; nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ PT KT- XH, QP- AN và những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, đại diện các ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri.

Kì họp thứ 3 HĐND xã Ngọc Phụng cũng đã tiến hành miễn nhiệm đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021 đối với ông Phạm Bình Đại (nguyên PBT TT Đảng ủy xã Ngọc Phụng được BTV HU Thường Xuân điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia BTV, BCH, giữ chức PBT TT Đảng ủy xã Xuân Dương).

Theo Phương Nguyên

(Đài TT- TH huyện Thường Xuân)

IMG_20170720_080313.jpg
(Ảnh tại kỳ họp)

Phát biểu khai mạc kì họp, đồng chí Lê Xuân Đấu- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Đây là kì họp thường kì nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KT- XH), quốc phòng- an ninh (QP- AN) 6 tháng đầu năm 2017 theo Nghị quyết HĐND xã khóa XX tại kì họp thứ 2. Kì họp sẽ thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng, như: Ủy ban nhân dân xã (UBND) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH, QP- AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2016; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo của hợp tác xã dịch vụ nong nghiệp về kết quả hoạt đọng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình và kết quả trả nợ vốn vay công trình điện REII. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã (UBMTTQ) về xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kì họp thứ 3 và một số báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND xã. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động của HĐND, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự kì họp tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung kì họp với tinh thần thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm cao, đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện; xây dựng được các giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP- AN trong điều kiện còn nhiều khó khăn như giá đầu vào của sản xuất cao, giá đầu ra của nông sản thấp, đặc biệt là giá lợn hơi đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể cùng những nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn xã các chỉ tiêu về KT- XH, QP- An đều đạt được kết quả khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2017 là 428,4 ha, đạt 100% chỉ tiêu KH. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển gắn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Thực hiện tốt công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. HTX dịch vụ đã phối hợp với các ngành, xây dựng kế hoạch sản xuất theo đúng lịch gieo trồng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất mạ khay, cung cấp các loại giống, đảm nhận khâu thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con. Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm đạt trên 4,8 tỷ đồng, đạt 65% KH. Cùng với việc hoàn thiện các công trình thủ lợi, giao thông nông thôn, công trình đường vào Khu di tích lịch sử văn hóa Hội thề Lũng Nhai đã được xây dựng, tạo điều kiện cho nhân dân trong xã và du khách thập phương đến thăm viếng. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ ngày càng phát triển mạnh với tổng số 325 cơ sở, đạt giá trị thu nhập 25,5 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế luôn được nâng cao. Các chính sách xã hội luôn được quan tâm và thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo đà cho KT- XH phát triển.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, xã Ngọc Phụng sẽ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; gieo trồng 213,2 ha các loại cây vụ thu mùa và 93,1 ha cây vụ đông; phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đat trên 1.400 tấn; xúc tiến xây dựng công trình đường giao thông khu trung tâm xã. Về xấy dựng NTM, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn chưa hoàn thiện; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; hỗ trợ và tạo điều kiện để thôn Xuân Lập xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu; duy trì 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011- 2020...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được; nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ PT KT- XH, QP- AN và những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, đại diện các ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của cử tri.

Kì họp thứ 3 HĐND xã Ngọc Phụng cũng đã tiến hành miễn nhiệm đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021 đối với ông Phạm Bình Đại (nguyên PBT TT Đảng ủy xã Ngọc Phụng được BTV HU Thường Xuân điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia BTV, BCH, giữ chức PBT TT Đảng ủy xã Xuân Dương).

Theo Phương Nguyên

(Đài TT- TH huyện Thường Xuân)