Cờ búa liền trên quê hương tôi

Ngày 02/04/2018 14:18:41

CỜ BÚA LIỀM TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI

Búa Liềm vàng in trên nền đỏ
Đang như diều gặp gió tung bay
Lá cờ của Đảng hôm nay
Trên quê Ngọc Phụng chứa đầy lòng dân

Đảng của dân, Đảng gần dân nhất
Đảng vì dân, Đảng thật quang vinh
Người Mường, người Thái, người Kinh
Chung tay xây dựng nghĩa tình anh em.

Ngọn cờ Đảng đã đem ánh sáng
Năm mươi năm làm rạng quê hương
Đói nghèo, lạc hậu đôi đường
Đẩy lùi quá khứ để nhường ấm no.

Dòng điện sáng về cho thôn xóm
Bơm Đồng Dùng tưới khóm lúa xanh

Khang trang con trẻ học hành
Đường làng, ngõ xóm trong lành môi sinh
Nông thôn mới văn minh xây dựng
Xóa đói nghèo bền vững ấm no.

Ngọn cờ của Đảng chăm lo
Dân là chủ thể, là kho nghìn vàng
Nhà văn hóa khang trang xây dựng
Ruộng nhỏ dồn thành những ruộng to.

Máy cày, máy cấy chăm lo
Thóc vàng bảy tấn ấm no mọi nhà
Đảng của ta Đảng là ánh sáng
Dưới lá cờ của Đảng hôm nay

Toàn dân đoàn kết chung tay
Búa liềm nền đỏ chứa đầy lòng dân

Sáng tác:Ngọc Lanh

Cờ búa liền trên quê hương tôi

Đăng lúc: 02/04/2018 14:18:41 (GMT+7)

CỜ BÚA LIỀM TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI

Búa Liềm vàng in trên nền đỏ
Đang như diều gặp gió tung bay
Lá cờ của Đảng hôm nay
Trên quê Ngọc Phụng chứa đầy lòng dân

Đảng của dân, Đảng gần dân nhất
Đảng vì dân, Đảng thật quang vinh
Người Mường, người Thái, người Kinh
Chung tay xây dựng nghĩa tình anh em.

Ngọn cờ Đảng đã đem ánh sáng
Năm mươi năm làm rạng quê hương
Đói nghèo, lạc hậu đôi đường
Đẩy lùi quá khứ để nhường ấm no.

Dòng điện sáng về cho thôn xóm
Bơm Đồng Dùng tưới khóm lúa xanh

Khang trang con trẻ học hành
Đường làng, ngõ xóm trong lành môi sinh
Nông thôn mới văn minh xây dựng
Xóa đói nghèo bền vững ấm no.

Ngọn cờ của Đảng chăm lo
Dân là chủ thể, là kho nghìn vàng
Nhà văn hóa khang trang xây dựng
Ruộng nhỏ dồn thành những ruộng to.

Máy cày, máy cấy chăm lo
Thóc vàng bảy tấn ấm no mọi nhà
Đảng của ta Đảng là ánh sáng
Dưới lá cờ của Đảng hôm nay

Toàn dân đoàn kết chung tay
Búa liềm nền đỏ chứa đầy lòng dân

Sáng tác:Ngọc Lanh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)