Công tác xây dựng Nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu

Ngày 26/04/2018 07:34:24

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM, chiều ngày 20/4/2018 tại thôn Xuân Lập, Đảng uỷ xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng với thành phần tham gia đến bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT, thủ trưởng các trường học, trạm y tế, cán bộ công chức các ngành UBND xã, đặc biệt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, tổ trưởng các tổ ANXH thôn Xuân Lập.

Ngọc Phụng là xã đầu tiên của huyện Thường Xuân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.Việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, cũng như phấn đấu thực hiện xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Lập được Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương hết sức quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM, chiều ngày 20/4/2018 tại thôn Xuân Lập, Đảng uỷ xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng với thành phần tham gia đến bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT, thủ trưởng các trường học, trạm y tế, cán bộ công chức các ngành UBND xã, đặc biệt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, tổ trưởng các tổ ANXH thôn Xuân Lập.

IMG_20180420_155300.jpg
Ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị Đảng uỷ xã đã công bố quyết định thành lập BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 xã Ngọc Phụng, gồm 25 thành viên, trong đó đồng chí Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ làm trưởng ban. BCĐ có nhiệm vụ tham mưu giúp BCH Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở báo cáo kết quả duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM kể từ khi xã được công nhận cho đến nay và kết quả rà soát xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Xuân Lập. Hội nghị đã đánh giá, chỉ ra tiêu chí giữ vững, tiêu chí giảm. Với sự quyết tâm, sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt của cán bộ và nhân dân trong xã đến nay xã cơ bản giữ vững được các tiêu chí, nhiều tiêu chí được nâng cao.

Đối với công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, triển khai chưa đầy 1 năm nhưng trên cơ sở xây dựng thôn NTM, chuyển sang xây dựng thôn kiểu mẫu, với nhiều cố gắng, thực hiện quyết liệt của cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập đến nay thôn Xuân Lập đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Tại hội nghị, BCĐ cũng đã chỉ ra những tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa đạt và xác định các công việc phải làm trong thời gian tiếp theo. Đến thời điểm nay, thôn Xuân Lập đã đạt 12/14 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 4 - Nhà ở dân cư và vườn hộ; tiêu chí số 7 - Y tế. Việc xác định tiêu chí chưa đạt dựa trên các chỉ tiêu cụ thể như: Đồ đạc, căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, các công trình phụ trợ thuật tiện cho sinh hoạt hợp vệ sinh chưa đạt; vườn hộ mỗi gia đình được thiết kế gọn gàng, khoa học, trồng các loại cây phù hợp để tăng thu nhập, không có cây tạp trong vườn, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp...BCĐ chỉ ra nhiều công việc còn khó khăn, nếu không có cách làm tốt, công việc thực hiện không dứt điểm thì khó có thể đạt được.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ - trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các tổ chức, các ngành, đoàn thể, các thôn, đơn vị căn cứ vào tiêu chí, nội dung công việc để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; đ/c yêu cầu cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập phải đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong xây dựng thôn kiểu mẫu; đồng thời tiếp tục phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong BCĐ xã phụ trách các nội dung tiêu chí cùng với thôn Xuân Lập xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; vận động từng hộ gia đình chủ động chỉnh trang nhà cửa; sắp xếp đồ đặc ngăn nắp gọn gàng; xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; đặc biệt chú ý làm đường làng, ngõ xóm, nhà ở dân cư, xây rãnh các tuyến đường chính và trồng hoa; thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp; tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT; đồng thời đ/c yêu cầu các thôn còn lại trên cơ sở làm điểm của thôn Xuân Lập bắt tay vào xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn mình.

Lê An - Cán bộ văn hoá

Công tác xây dựng Nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu

Đăng lúc: 26/04/2018 07:34:24 (GMT+7)

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM, chiều ngày 20/4/2018 tại thôn Xuân Lập, Đảng uỷ xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng với thành phần tham gia đến bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT, thủ trưởng các trường học, trạm y tế, cán bộ công chức các ngành UBND xã, đặc biệt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, tổ trưởng các tổ ANXH thôn Xuân Lập.

Ngọc Phụng là xã đầu tiên của huyện Thường Xuân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.Việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, cũng như phấn đấu thực hiện xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Lập được Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương hết sức quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM, chiều ngày 20/4/2018 tại thôn Xuân Lập, Đảng uỷ xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng với thành phần tham gia đến bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT, thủ trưởng các trường học, trạm y tế, cán bộ công chức các ngành UBND xã, đặc biệt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, tổ trưởng các tổ ANXH thôn Xuân Lập.

IMG_20180420_155300.jpg
Ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị Đảng uỷ xã đã công bố quyết định thành lập BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 xã Ngọc Phụng, gồm 25 thành viên, trong đó đồng chí Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ làm trưởng ban. BCĐ có nhiệm vụ tham mưu giúp BCH Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở báo cáo kết quả duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM kể từ khi xã được công nhận cho đến nay và kết quả rà soát xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Xuân Lập. Hội nghị đã đánh giá, chỉ ra tiêu chí giữ vững, tiêu chí giảm. Với sự quyết tâm, sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt của cán bộ và nhân dân trong xã đến nay xã cơ bản giữ vững được các tiêu chí, nhiều tiêu chí được nâng cao.

Đối với công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, triển khai chưa đầy 1 năm nhưng trên cơ sở xây dựng thôn NTM, chuyển sang xây dựng thôn kiểu mẫu, với nhiều cố gắng, thực hiện quyết liệt của cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập đến nay thôn Xuân Lập đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Tại hội nghị, BCĐ cũng đã chỉ ra những tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa đạt và xác định các công việc phải làm trong thời gian tiếp theo. Đến thời điểm nay, thôn Xuân Lập đã đạt 12/14 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 4 - Nhà ở dân cư và vườn hộ; tiêu chí số 7 - Y tế. Việc xác định tiêu chí chưa đạt dựa trên các chỉ tiêu cụ thể như: Đồ đạc, căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, các công trình phụ trợ thuật tiện cho sinh hoạt hợp vệ sinh chưa đạt; vườn hộ mỗi gia đình được thiết kế gọn gàng, khoa học, trồng các loại cây phù hợp để tăng thu nhập, không có cây tạp trong vườn, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp...BCĐ chỉ ra nhiều công việc còn khó khăn, nếu không có cách làm tốt, công việc thực hiện không dứt điểm thì khó có thể đạt được.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ - trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các tổ chức, các ngành, đoàn thể, các thôn, đơn vị căn cứ vào tiêu chí, nội dung công việc để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; đ/c yêu cầu cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập phải đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong xây dựng thôn kiểu mẫu; đồng thời tiếp tục phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong BCĐ xã phụ trách các nội dung tiêu chí cùng với thôn Xuân Lập xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; vận động từng hộ gia đình chủ động chỉnh trang nhà cửa; sắp xếp đồ đặc ngăn nắp gọn gàng; xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; đặc biệt chú ý làm đường làng, ngõ xóm, nhà ở dân cư, xây rãnh các tuyến đường chính và trồng hoa; thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp; tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT; đồng thời đ/c yêu cầu các thôn còn lại trên cơ sở làm điểm của thôn Xuân Lập bắt tay vào xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn mình.

Lê An - Cán bộ văn hoá

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)