Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
340
Tuần này:
98
Tháng này:
8419
Tất cả:
457675

KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND XÃ NGỌC PHỤNG KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 03/07/2021 00:00:00

Sáng ngày 03/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 2026. Dự và chỉ đạo các đồng chí Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Thường Xuân, Ban tổ chức huyện ủy và các ông, bà là đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã Ngọc Phụng và xã Xuân Dương.

z2616923965356_cb70e5cc91c2ab6cbd4982eb42b4e279.jpg

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Ngọc Phụng đã báo cáo kết quả bầu cử HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận Đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Xã có 24 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH được ổn định và giữ vững.

z2616923940889_58d6811d70b9b773ebe0507824382f23.jpg

Kỳ họp tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: chức danh Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND xã và các ban HĐND xã; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

z2616923899902_030f873b2f28b8b046ef394db19e279d.jpg

Kết quả như sau: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐND xã khóa XX tái đắc cửchức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Huy Ngọc - PCT HĐND xã khóa XX tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Hà Đình Mạnh - Chủ tịch UBND xã khóa XX, tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND xã khóa XXI; ÔngĐỗ Cao Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa XXI và ông Lê Ngọc Thu - Bí thư đoàn thanh niên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê An - Công chức văn hóa xã

KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND XÃ NGỌC PHỤNG KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 03/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 03/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 2026. Dự và chỉ đạo các đồng chí Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Thường Xuân, Ban tổ chức huyện ủy và các ông, bà là đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã Ngọc Phụng và xã Xuân Dương.

z2616923965356_cb70e5cc91c2ab6cbd4982eb42b4e279.jpg

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Ngọc Phụng đã báo cáo kết quả bầu cử HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận Đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Xã có 24 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH được ổn định và giữ vững.

z2616923940889_58d6811d70b9b773ebe0507824382f23.jpg

Kỳ họp tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: chức danh Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND xã và các ban HĐND xã; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

z2616923899902_030f873b2f28b8b046ef394db19e279d.jpg

Kết quả như sau: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐND xã khóa XX tái đắc cửchức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Huy Ngọc - PCT HĐND xã khóa XX tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Hà Đình Mạnh - Chủ tịch UBND xã khóa XX, tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND xã khóa XXI; ÔngĐỗ Cao Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa XXI và ông Lê Ngọc Thu - Bí thư đoàn thanh niên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê An - Công chức văn hóa xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)