Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Phụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 23/01/2019 00:00:00

Sáng ngày 23/01/2019, tại hội trường đa năng xã, UB MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng đã tổ chức Đại hôi đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Đình Hưng - Phó CT UBMTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân, đ/c Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, các đ/c trương thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể, các tổ chức hội cùng đông đủ cán bộ, công chức UBND xã; hiệu trưởng 4 trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT thôn. Đặc biệt tham dự Đại hội có 85 ông bà là đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ngọc Phụng.
20190123_090127.jpg
Ảnh tại Đại hội

20190107_074954.jpg

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Kiều Văn Hòe - Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết đại hội, MTTQ xã Ngọc Phụng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự đoàn kết, thi đua của các tầng lớp nhân dân, chúng ta thực hiện tốt 5 nội dung chương trình hành động của công tác Mặt trận và đã đạt được những kết quả thực tế; nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu góp phần cùng đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng được củng cố và phát triển.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã được nghe UB MTTQ xã khoá XX báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018; mục tiêu, chương trinh hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng quỹ “vì người nghèo” vơi số tiền quyên góp ủng hộ là 82 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 12 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới. Đến nay, toàn xã có 100% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, 83,1 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tổng số tiền huy động được là 90 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 7 nhà văn hoá thôn, đường giao thông, công trình hồ đập, kênh mương...kết quả là, năm 2015 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và xây dựng thí điểm thành công thôn Xuân Lập đạt thôn NTM kiểu mẫu của Tỉnh năm 2017. Trong nhiệm kỳ UB MTTQ xã cũng làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh...

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ đại hội đã có các bài tham luận làm phong phú thêm những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện 5 nội dung công tác Mặt trận; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 43 vị Ủy viên UB MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng khoá XXI, Uỷ ban MTTQ đã tiến hành phiên họp thứ nhất, cử ra Ban Thường trực gồm 3 vị, Chủ tịch, phó chủ tịch và uỷ viên thường trực. Trong đó ông Kiều Văn Hòe tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UB MTTQ và bà Lê Thị Huệ làm Phó CT Thường trực UB MTTQ xã khoá XXI. Đại hội cũng đã cử ra đoàn đại biểu gồm 6 ông, bà đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội MTTQ huyện lần thứ XV và góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt nam; nhất trí cao thông qua Nghị quyết đại hội.

Lê An - Cán bộ văn hoá

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Phụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đăng lúc: 23/01/2019 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 23/01/2019, tại hội trường đa năng xã, UB MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng đã tổ chức Đại hôi đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Đình Hưng - Phó CT UBMTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân, đ/c Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, các đ/c trương thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể, các tổ chức hội cùng đông đủ cán bộ, công chức UBND xã; hiệu trưởng 4 trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT thôn. Đặc biệt tham dự Đại hội có 85 ông bà là đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ngọc Phụng.
20190123_090127.jpg
Ảnh tại Đại hội

20190107_074954.jpg

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Kiều Văn Hòe - Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết đại hội, MTTQ xã Ngọc Phụng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự đoàn kết, thi đua của các tầng lớp nhân dân, chúng ta thực hiện tốt 5 nội dung chương trình hành động của công tác Mặt trận và đã đạt được những kết quả thực tế; nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu góp phần cùng đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng được củng cố và phát triển.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã được nghe UB MTTQ xã khoá XX báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018; mục tiêu, chương trinh hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng quỹ “vì người nghèo” vơi số tiền quyên góp ủng hộ là 82 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 12 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới. Đến nay, toàn xã có 100% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, 83,1 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tổng số tiền huy động được là 90 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 7 nhà văn hoá thôn, đường giao thông, công trình hồ đập, kênh mương...kết quả là, năm 2015 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và xây dựng thí điểm thành công thôn Xuân Lập đạt thôn NTM kiểu mẫu của Tỉnh năm 2017. Trong nhiệm kỳ UB MTTQ xã cũng làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh...

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ đại hội đã có các bài tham luận làm phong phú thêm những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện 5 nội dung công tác Mặt trận; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 43 vị Ủy viên UB MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng khoá XXI, Uỷ ban MTTQ đã tiến hành phiên họp thứ nhất, cử ra Ban Thường trực gồm 3 vị, Chủ tịch, phó chủ tịch và uỷ viên thường trực. Trong đó ông Kiều Văn Hòe tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UB MTTQ và bà Lê Thị Huệ làm Phó CT Thường trực UB MTTQ xã khoá XXI. Đại hội cũng đã cử ra đoàn đại biểu gồm 6 ông, bà đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội MTTQ huyện lần thứ XV và góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt nam; nhất trí cao thông qua Nghị quyết đại hội.

Lê An - Cán bộ văn hoá

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)