Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Phụng sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày 02/08/2019 16:14:06

Chiều ngày 31/7/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Phụng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Biên - Bí thư Đảng uỷ, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, thường trực HĐND - UBND - MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT 7 thôn, các ông bà là uỷ viên UB MTTQ xã khoá 21, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

20190731_140440.jpg
Đ/c Kiều Văn Hoè - Chủ tịch UB MTTQ xã phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe UBMTTQ xã báo cáo hoạt động của mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; UBND xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thông báo kết luận kết quả kỳ họp thứ tám HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như treo băng zôn, khẩu hiệu, tổ chức hội nghị từ xã đến thôn, thông qua hệ thống đài truyền thanh, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT; Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... vận động nhân dân thực hiện việc sản xuất, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ chiêm xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2019; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây hầm Bioga xử lý chất thải trong chăn nuôi, xây rãnh thoát nước, trồng hoa các tuyến đường, khuôn viên công sở, nhà văn hoá, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt hương ước, quy ước làng văn hoá, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ xã đã bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động toàn khóa của UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng quy chế phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với HĐND, UBND, các đoàn thể, các ngành của UBND để thực hiện trong năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ bảy, kỳ họp bất thường để thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã theo quy định; triển khai kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Thực hiện tham gia phản biện, đóng góp vào dự thảo Văn kiện đại hội MTTQ huyện Thường Xuân lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ đại diện, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận từ xã đến khu dân cư.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của UB MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lê An - Công chức văn hoá.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Phụng sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Đăng lúc: 02/08/2019 16:14:06 (GMT+7)

Chiều ngày 31/7/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Phụng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Biên - Bí thư Đảng uỷ, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, thường trực HĐND - UBND - MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT 7 thôn, các ông bà là uỷ viên UB MTTQ xã khoá 21, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

20190731_140440.jpg
Đ/c Kiều Văn Hoè - Chủ tịch UB MTTQ xã phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe UBMTTQ xã báo cáo hoạt động của mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; UBND xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thông báo kết luận kết quả kỳ họp thứ tám HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như treo băng zôn, khẩu hiệu, tổ chức hội nghị từ xã đến thôn, thông qua hệ thống đài truyền thanh, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT; Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... vận động nhân dân thực hiện việc sản xuất, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ chiêm xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2019; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây hầm Bioga xử lý chất thải trong chăn nuôi, xây rãnh thoát nước, trồng hoa các tuyến đường, khuôn viên công sở, nhà văn hoá, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt hương ước, quy ước làng văn hoá, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ xã đã bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động toàn khóa của UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng quy chế phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với HĐND, UBND, các đoàn thể, các ngành của UBND để thực hiện trong năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ bảy, kỳ họp bất thường để thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã theo quy định; triển khai kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Thực hiện tham gia phản biện, đóng góp vào dự thảo Văn kiện đại hội MTTQ huyện Thường Xuân lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ đại diện, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận từ xã đến khu dân cư.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của UB MTTQ Việt Nam xã Ngọc Phụng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lê An - Công chức văn hoá.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)