Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2018

Ngày 13/12/2018 14:10:03

Sáng Ngày 6/12/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Ngọc Phụng đã long trọng tổ chức khai mạc lớp bồi kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018 cho đối tượng 4. Tham gia chỉ đạo khai giảng lớp học có đồng chí Thượng uý Lê Văn Thanh - cán bộ phụ trách công tác giáo dục QP-AN, BCH Quân sự huyện; đ/c Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên BCH QS xã, cùng đông đủ 80 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế, đảng viên trên địa bàn xã.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về: Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc VN XHCN; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Luật giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên; nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên nắm bắt và vận dụng linh hoạt những kiến thức cơ bản trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

20181207_155049.jpg
Đ/c: Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN xã phát biểu khai mạc tại lớp học.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN xã yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các qui định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học và thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị công tác của mình.


Lê An - Cán bộ văn hoá

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2018

Đăng lúc: 13/12/2018 14:10:03 (GMT+7)

Sáng Ngày 6/12/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Ngọc Phụng đã long trọng tổ chức khai mạc lớp bồi kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018 cho đối tượng 4. Tham gia chỉ đạo khai giảng lớp học có đồng chí Thượng uý Lê Văn Thanh - cán bộ phụ trách công tác giáo dục QP-AN, BCH Quân sự huyện; đ/c Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên BCH QS xã, cùng đông đủ 80 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế, đảng viên trên địa bàn xã.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về: Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc VN XHCN; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Luật giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên; nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên nắm bắt và vận dụng linh hoạt những kiến thức cơ bản trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

20181207_155049.jpg
Đ/c: Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN xã phát biểu khai mạc tại lớp học.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN xã yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các qui định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học và thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị công tác của mình.


Lê An - Cán bộ văn hoá

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)