Hội LHPN xã Ngọc Phụng - Ra mắt mô hình "Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, gắn với mô hình chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm".

Ngày 29/05/2019 14:51:58

Chiều ngày 28/5/2019, tại Nhà văn hoá thôn Xuân Thắng, Hội LHPN xã Ngọc Phụng đã tổ chức Lễ ra mắt "Chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, gắn với mô hình chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm". Về dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Xuân; Đ/c Kiều Văn Hoè - Ủy viên BTV Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Văn Minh - PCT UBND xã và các đ/c đại diện các ngành, đoàn thể xã Ngọc Phụng; cán bộ thôn Xuân Thắng. Đặc biệt có sự tham gia của 365 hội viên phụ nữ thôn Xuân Thắng.

phụ nữ.jpg
Ảnh tại buổi ra mắt

Đây là mô hình đượcnhân rộng trong toàn xã (sau mô hình chi hội phụ nữ thôn Xuân Lập), việc tổ chức ra mắt mô hình cũng là bước triển khai thực hiện hướng dẫn của hội LHPN huyện nhằm mục đích nhân rộng mô hình "Chi Hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới".

Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội cơ sở; xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ hướng đến đạt các tiêu chí "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới' gắn với mô hình "Chi hội tự quản về VSATTP" góp phần thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần xây dựng xã Ngọc Phụng đạt chuẩn về vệ sinh ATTP và xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

phu nu 1.jpg

Tại buổi ra mắt, Hội phụ nữ xã đã công bố bản đăng ký 12 tiêu chí xây dựng chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng NTM gắn với mô hình "Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm", thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động. Theo đó các thành viên sinh hoạt định kỳ, với các hình thức sinh hoạt phong phú như: tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động mà trọng tâm là vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn thực hiện 8 tiêu chí của mô hình "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với mô hình "tự quản về VS ATTP" bằng các tiêu chí cụ thể: 5 không là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; tiêu chí 3 sạch, là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP cho hội viên, nhất là trong xây dựng mô hình chi hội sản xuất thực phẩm an toàn; chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; sử dụng và bảo quản thực phẩm đúng quy đinh, đặc biệt nắm chắc, thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Thị Hòa - CT Hội LHPN xã

Hội LHPN xã Ngọc Phụng - Ra mắt mô hình "Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, gắn với mô hình chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm".

Đăng lúc: 29/05/2019 14:51:58 (GMT+7)

Chiều ngày 28/5/2019, tại Nhà văn hoá thôn Xuân Thắng, Hội LHPN xã Ngọc Phụng đã tổ chức Lễ ra mắt "Chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, gắn với mô hình chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm". Về dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Xuân; Đ/c Kiều Văn Hoè - Ủy viên BTV Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Văn Minh - PCT UBND xã và các đ/c đại diện các ngành, đoàn thể xã Ngọc Phụng; cán bộ thôn Xuân Thắng. Đặc biệt có sự tham gia của 365 hội viên phụ nữ thôn Xuân Thắng.

phụ nữ.jpg
Ảnh tại buổi ra mắt

Đây là mô hình đượcnhân rộng trong toàn xã (sau mô hình chi hội phụ nữ thôn Xuân Lập), việc tổ chức ra mắt mô hình cũng là bước triển khai thực hiện hướng dẫn của hội LHPN huyện nhằm mục đích nhân rộng mô hình "Chi Hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới".

Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội cơ sở; xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ hướng đến đạt các tiêu chí "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới' gắn với mô hình "Chi hội tự quản về VSATTP" góp phần thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần xây dựng xã Ngọc Phụng đạt chuẩn về vệ sinh ATTP và xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

phu nu 1.jpg

Tại buổi ra mắt, Hội phụ nữ xã đã công bố bản đăng ký 12 tiêu chí xây dựng chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng NTM gắn với mô hình "Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm", thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động. Theo đó các thành viên sinh hoạt định kỳ, với các hình thức sinh hoạt phong phú như: tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động mà trọng tâm là vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn thực hiện 8 tiêu chí của mô hình "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với mô hình "tự quản về VS ATTP" bằng các tiêu chí cụ thể: 5 không là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; tiêu chí 3 sạch, là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP cho hội viên, nhất là trong xây dựng mô hình chi hội sản xuất thực phẩm an toàn; chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; sử dụng và bảo quản thực phẩm đúng quy đinh, đặc biệt nắm chắc, thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Thị Hòa - CT Hội LHPN xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)