Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Ngọc Phụng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 21/12/2018 15:40:59

Sáng ngày 20/12/2018, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tổ chức kỳ họp thứ sáu, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018; Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu.

Tham dự kỳ họp có đ/c Lê Xuân Đấu - huyện ủy viên, BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội, cán bộ, công chức UBND xã, hiệu trưởng 4 trường, trưởng trạm y tế, bí thưc chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT 7 thôn và đông đủ các ông bà là Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; báo cáo kết quả thu - chi ngân sách năm 2018, dự toán thu - chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2019; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; báo cáo của HTX DVTH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5; thông báo của UB MTTQ xã về xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri...

20181220_081916.jpg
Ảnh tại kỳ họp

Trong năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự điều hành của UBND xã, sự phối kết hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM và thôn NTM kiểu mẫu đã được vận dụng và áp dung có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh giữ vững, cải cách hành chính có chuyển biến khá rõ; vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 31,3%, đạt 118,92% KH năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 91,93% KH năm, bình quân lương thực đạt 318,7kg/người/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 87,76% KH; diện tích trồng rừng tập trung đạt 175% KH; tổng giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế là trên 250 tỷ đồng đạt 131,48% KH; bình quân thu nhập đầu người là 31.394.000đ/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,32%; 7/7 thôn, 5/5 cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa; 1952 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 83,1%; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt NTM; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế ; ¾ trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được tình hình kinh tế xã hội vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Hiệu quả đầu tư cho phát triển kinh tế nhiều thành phần chưa cao, chỉ tiêu kinh tế trên 1 số lĩnh vực chưa đạt so với kế hoạch, tình hình sản xuất CN-TTCN phát triển chưa đồng đều; sản xuất vụ đông không đạt kế hoạch; công tác thu ngân sách còn thấp; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn tăng mạnh; chất lượng hoạt động của các làng văn hóa có thời điểm chưa cao; tình trạng mất ANTT ở một số thôn vẫn còn, đặc biệt là nạn trộm cắp, lô đề, đánh bài ăn tiền chưa đượ kiềm chế, tệ nạn tín dụng đen, xã hội đen đã xâm nhập vào địa bàn, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

Kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc Hội, từ đó nhằm nâng cao trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân trong xã.

20181220_145500(0).jpg
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu (Ảnh. Lê An)

Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày và đã dành phần lớn thời gian để tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực: kinh tế, tình hình an ninh trật tự, các lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những buổi tiếp xúc đại biểu hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp xung quanh một số vấn đề mà cử chi quan tâm: Vấn đề về đất đai, công tác xây dựng NTM, thôn kiểu mẫu, bổ sung trang thiết bị nhà văn hóa thôn, việc dồn điển đổi thửa; Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND xã và các ngành, đơn vị có liên quan trả lời tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã, phân bổ ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019 và Nghị quyết phê chuẩn thời gian kỳ họp HĐND xã năm 2019.

Lê An - Cán bộ văn hóa xã

Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Ngọc Phụng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đăng lúc: 21/12/2018 15:40:59 (GMT+7)

Sáng ngày 20/12/2018, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tổ chức kỳ họp thứ sáu, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018; Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu.

Tham dự kỳ họp có đ/c Lê Xuân Đấu - huyện ủy viên, BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội, cán bộ, công chức UBND xã, hiệu trưởng 4 trường, trưởng trạm y tế, bí thưc chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT 7 thôn và đông đủ các ông bà là Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; báo cáo kết quả thu - chi ngân sách năm 2018, dự toán thu - chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2019; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; báo cáo của HTX DVTH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5; thông báo của UB MTTQ xã về xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri...

20181220_081916.jpg
Ảnh tại kỳ họp

Trong năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự điều hành của UBND xã, sự phối kết hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM và thôn NTM kiểu mẫu đã được vận dụng và áp dung có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh giữ vững, cải cách hành chính có chuyển biến khá rõ; vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 31,3%, đạt 118,92% KH năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 91,93% KH năm, bình quân lương thực đạt 318,7kg/người/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 87,76% KH; diện tích trồng rừng tập trung đạt 175% KH; tổng giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế là trên 250 tỷ đồng đạt 131,48% KH; bình quân thu nhập đầu người là 31.394.000đ/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,32%; 7/7 thôn, 5/5 cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa; 1952 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 83,1%; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt NTM; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế ; ¾ trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được tình hình kinh tế xã hội vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Hiệu quả đầu tư cho phát triển kinh tế nhiều thành phần chưa cao, chỉ tiêu kinh tế trên 1 số lĩnh vực chưa đạt so với kế hoạch, tình hình sản xuất CN-TTCN phát triển chưa đồng đều; sản xuất vụ đông không đạt kế hoạch; công tác thu ngân sách còn thấp; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn tăng mạnh; chất lượng hoạt động của các làng văn hóa có thời điểm chưa cao; tình trạng mất ANTT ở một số thôn vẫn còn, đặc biệt là nạn trộm cắp, lô đề, đánh bài ăn tiền chưa đượ kiềm chế, tệ nạn tín dụng đen, xã hội đen đã xâm nhập vào địa bàn, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

Kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc Hội, từ đó nhằm nâng cao trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân trong xã.

20181220_145500(0).jpg
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu (Ảnh. Lê An)

Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày và đã dành phần lớn thời gian để tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực: kinh tế, tình hình an ninh trật tự, các lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những buổi tiếp xúc đại biểu hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp xung quanh một số vấn đề mà cử chi quan tâm: Vấn đề về đất đai, công tác xây dựng NTM, thôn kiểu mẫu, bổ sung trang thiết bị nhà văn hóa thôn, việc dồn điển đổi thửa; Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND xã và các ngành, đơn vị có liên quan trả lời tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã, phân bổ ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019 và Nghị quyết phê chuẩn thời gian kỳ họp HĐND xã năm 2019.

Lê An - Cán bộ văn hóa xã

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)