Truy cập

Hôm nay:
162
Hôm qua:
340
Tuần này:
162
Tháng này:
8483
Tất cả:
457739

Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 17/03/2021 00:00:00

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng tổ chức kỳ họp thứ 12 - Tổng kết hoạt động của HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Văn Tám - UV BTV, Phó Chủ TT HĐND huyện; đồng chí Hồ Văn Dần - Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Biên - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đông đủ cán bộ, công chức xã, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế và các ông bà là đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

d9bdbc0f84a477fa2eb5.jpg
Ảnh tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe HĐND xã báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe UBND xã báo cáo tổng kết hoạt động, chỉ đạo điều hành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã Ngọc Phụng đã đoàn kết, thống nhất phát huy tốt vai trò của HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND xã đáp ứng nhiệm vụ chính trị, đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 11 kỳ họp và ban hành 56 Nghị quyết, trong đó có 39 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 17 Nghị quyết chuyên đề cụ thể hoá chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình, đặc điểm ở địa phương. Thông qua tổ chức các kỳ họp, HĐND xã đã biểu quyết quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục xây dựng hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ tới được hiệu quả hơn.

aff20e323699c5c79c88.jpg

Đồng chí Lương Văn Tám - UV BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lương Văn Tám - UV BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện đã biểu dương và nghi nhận những thành tích, kết quả mà HĐND xã Ngọc Phụng đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đồng chí đề nghị HĐND cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm, nghĩa vụ trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

a2ddaf4797ec64b23dfd.jpg

Nhân dịp này, UBND xã Ngọc Phụng đã khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND xã Ngọc Phụng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lê An- Công chức văn hóa xã

Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đăng lúc: 17/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Phụng tổ chức kỳ họp thứ 12 - Tổng kết hoạt động của HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Văn Tám - UV BTV, Phó Chủ TT HĐND huyện; đồng chí Hồ Văn Dần - Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Biên - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đông đủ cán bộ, công chức xã, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế và các ông bà là đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

d9bdbc0f84a477fa2eb5.jpg
Ảnh tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe HĐND xã báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe UBND xã báo cáo tổng kết hoạt động, chỉ đạo điều hành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã Ngọc Phụng đã đoàn kết, thống nhất phát huy tốt vai trò của HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND xã đáp ứng nhiệm vụ chính trị, đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 11 kỳ họp và ban hành 56 Nghị quyết, trong đó có 39 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 17 Nghị quyết chuyên đề cụ thể hoá chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình, đặc điểm ở địa phương. Thông qua tổ chức các kỳ họp, HĐND xã đã biểu quyết quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục xây dựng hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ tới được hiệu quả hơn.

aff20e323699c5c79c88.jpg

Đồng chí Lương Văn Tám - UV BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lương Văn Tám - UV BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện đã biểu dương và nghi nhận những thành tích, kết quả mà HĐND xã Ngọc Phụng đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đồng chí đề nghị HĐND cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm, nghĩa vụ trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

a2ddaf4797ec64b23dfd.jpg

Nhân dịp này, UBND xã Ngọc Phụng đã khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND xã Ngọc Phụng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lê An- Công chức văn hóa xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)