Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực phẩm

Ngày 13/01/2020 08:10:59

Ngày 11/01/2020 Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực phẩm

6e286ad11c2fc7dd651116_jpg.jpg
Đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì điểmcầucấphuyện.Tại huyệnThường Xuân các thành phần tham dự Hội nghị gồm có cácđồng chí trong Ban chỉđạo Vệsinh An toàn thực phẩm của huyện; cácđồng chí Chủ tịch xã, thị trấn; cácđồng chí chuyên viên cấp xã phụ trách về công tác ATTP vàđại diện 5 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trênđịa bàn huyện.

Trong 3 năm qua với sự chỉđạo quyết liệt củaĐảng, Quốchộivà Chính phủ cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên nhiều thành phố lớn như Hà Nội không sảy ra các vụ ngộđộc thực phẩm lớn. Trong năm qua, cả nước ghi nhận 76 vụ ngộđộc thực phẩm với trên 1900 ngườiđi viện, 8 người thiệt mạng, giảm 32 vụ. Còn số ngườiđi viện và thiệt mạng giảm xuống trên dưới một nửa so với năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳngđịnh công tác bảođảm ATTPở nước ta trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực,đồng bộ, toàn diện trên các mặt;đó là mộtđiềuđáng mừngđối với Chính phủ,đối với Quốc hội,đặc biệtđối với người dân. Từ kinh nghiệm này công tác bảođảm ATTP phảiđược tăng cường hơn nữa bởiđây là trách nhiệm của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là chính quyềnđịa phươngđể bảo vệ quyền cơ bản của công dânđó làđược bảođảm sức khỏe và an toàn tính mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnhđể bảo vệ quyền cơ bản của công dân việc bảođảm ATTP sẽ không chỉđượcđẩy mạnh trong thời gian tới mà sẽ là mãi mãi. Dođó các cơ quan quản lý nhà nước cần phải hoàn thành sớm các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn Việt Namđồng thời phảiđẩy mạnh công tác truyền thôngđể tiếp tục tuyên chiến và lênán mạnh mẽ những hành vi sản xuất, buôn bán và tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Nếu làm tốt công tác bảođảm ATTP thì sẽ góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam lên một bước mới. Thủ tướng cho biết sau hội nghị này Thủ tướng sẽ ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP.

458d1b1fad2c4ccdIMG_6520 (2).jpg

Sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc,đồng chí Cầm Bá Xuânđã có phát biểu chỉđạo,định hướng công tácđảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2020 của huyện Thường Xuân.

Sưu tầm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực phẩm

Đăng lúc: 13/01/2020 08:10:59 (GMT+7)

Ngày 11/01/2020 Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực phẩm

6e286ad11c2fc7dd651116_jpg.jpg
Đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì điểmcầucấphuyện.Tại huyệnThường Xuân các thành phần tham dự Hội nghị gồm có cácđồng chí trong Ban chỉđạo Vệsinh An toàn thực phẩm của huyện; cácđồng chí Chủ tịch xã, thị trấn; cácđồng chí chuyên viên cấp xã phụ trách về công tác ATTP vàđại diện 5 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trênđịa bàn huyện.

Trong 3 năm qua với sự chỉđạo quyết liệt củaĐảng, Quốchộivà Chính phủ cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên nhiều thành phố lớn như Hà Nội không sảy ra các vụ ngộđộc thực phẩm lớn. Trong năm qua, cả nước ghi nhận 76 vụ ngộđộc thực phẩm với trên 1900 ngườiđi viện, 8 người thiệt mạng, giảm 32 vụ. Còn số ngườiđi viện và thiệt mạng giảm xuống trên dưới một nửa so với năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳngđịnh công tác bảođảm ATTPở nước ta trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực,đồng bộ, toàn diện trên các mặt;đó là mộtđiềuđáng mừngđối với Chính phủ,đối với Quốc hội,đặc biệtđối với người dân. Từ kinh nghiệm này công tác bảođảm ATTP phảiđược tăng cường hơn nữa bởiđây là trách nhiệm của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là chính quyềnđịa phươngđể bảo vệ quyền cơ bản của công dânđó làđược bảođảm sức khỏe và an toàn tính mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnhđể bảo vệ quyền cơ bản của công dân việc bảođảm ATTP sẽ không chỉđượcđẩy mạnh trong thời gian tới mà sẽ là mãi mãi. Dođó các cơ quan quản lý nhà nước cần phải hoàn thành sớm các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn Việt Namđồng thời phảiđẩy mạnh công tác truyền thôngđể tiếp tục tuyên chiến và lênán mạnh mẽ những hành vi sản xuất, buôn bán và tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Nếu làm tốt công tác bảođảm ATTP thì sẽ góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam lên một bước mới. Thủ tướng cho biết sau hội nghị này Thủ tướng sẽ ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP.

458d1b1fad2c4ccdIMG_6520 (2).jpg

Sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc,đồng chí Cầm Bá Xuânđã có phát biểu chỉđạo,định hướng công tácđảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2020 của huyện Thường Xuân.

Sưu tầm

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)