Tháng hành động năm 2019: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Ngày 28/11/2019 09:51:56

Ngày 06/8/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 3304/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Theo đó, Chủ đề Tháng hành động năm 2019 là "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".Thời gian diễn ra từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.

Mục đích của việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 nhằm: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Với chủ đề chính của năm 2019 như trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch và ban hành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương.

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng đèn màu cam trong Tháng hành động, diễu hành tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; Đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội...

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019 để tuyên truyền và phát hiện ra các khó khăn, hạn chế; Đề xuất, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2019 nói riêng.

- Sản xuất, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.

Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:

1.Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

2.Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.

3.Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4.Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

5.Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6.Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

7.Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

8.Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

9.Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại tình dục.

10.Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

11.Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

12.Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

13.Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.

14.Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

15.Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.

16.Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

Nguồn sưu tầm

Tháng hành động năm 2019: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Đăng lúc: 28/11/2019 09:51:56 (GMT+7)

Ngày 06/8/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 3304/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Theo đó, Chủ đề Tháng hành động năm 2019 là "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".Thời gian diễn ra từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.

Mục đích của việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 nhằm: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Với chủ đề chính của năm 2019 như trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch và ban hành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương.

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng đèn màu cam trong Tháng hành động, diễu hành tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; Đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội...

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019 để tuyên truyền và phát hiện ra các khó khăn, hạn chế; Đề xuất, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2019 nói riêng.

- Sản xuất, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.

Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:

1.Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

2.Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.

3.Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4.Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

5.Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6.Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

7.Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

8.Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

9.Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại tình dục.

10.Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

11.Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

12.Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

13.Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.

14.Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

15.Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.

16.Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

Nguồn sưu tầm

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)