Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
340
Tuần này:
113
Tháng này:
8434
Tất cả:
457690

Xã Ngọc Phụng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.

Ngày 15/04/2021 21:21:09

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện Thường Xuân, Ủy ban bầu cử xã Ngọc Phụng đã triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

6eb59e25f1c0039e5ad1.jpg
Các hoạt động tuyên truyền đang triển khai thực hiện trên địa bàn xã

Thời gian này, trên địa bàn xã Ngọc Phụng các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đang diễn ra sôi động. Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về công tác bầu cử; tại Trung tâm xã và Nhà văn hóa- Khu thể thao các thôn trên địa bàn xã đang khẩn trương triển khai các hoạt động phục vụ tuyên truyền bầu cử như: xây dựng các cụm pa-nô, lên khẩu hiệu bảng tin, khẩu hiệu bờ tường, chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để lắp đặt ở các tuyến đường chính của xã, thôn; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.Thông qua các hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

ba38c1135af6a8a8f1e7.jpg
Khẩu hiệu tuyên truyền đã được thực hiện tại tất cả các thôn trên địa bàn xã

Theo kế hoạch, từ 20/4 đến 23/5/2021, xã tiếp tục tuyên truyền với tần suất cao trên các phương tiện, thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại tất cả các điểm bầu cử; thực hiện tuyên truyền lưu động đến tất cả các khu vực dân cư trên địa bàn xã; đồng thời, chỉ đạo đài truyền thanh xã tập trung tuyên truyền các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, cử tri tham gia bầu cử.

Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để Cử tri trong xã sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của công tác tuyên truyền:
7b45d6dcb9394b671228.jpg

b4d5851710f2e2acbbe3.jpg

6dbff6e66303915dc812.jpg

90a57cee110be355ba1a.jpg

Lê An – Công chức văn hóa

Xã Ngọc Phụng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.

Đăng lúc: 15/04/2021 21:21:09 (GMT+7)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện Thường Xuân, Ủy ban bầu cử xã Ngọc Phụng đã triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

6eb59e25f1c0039e5ad1.jpg
Các hoạt động tuyên truyền đang triển khai thực hiện trên địa bàn xã

Thời gian này, trên địa bàn xã Ngọc Phụng các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đang diễn ra sôi động. Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về công tác bầu cử; tại Trung tâm xã và Nhà văn hóa- Khu thể thao các thôn trên địa bàn xã đang khẩn trương triển khai các hoạt động phục vụ tuyên truyền bầu cử như: xây dựng các cụm pa-nô, lên khẩu hiệu bảng tin, khẩu hiệu bờ tường, chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để lắp đặt ở các tuyến đường chính của xã, thôn; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.Thông qua các hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

ba38c1135af6a8a8f1e7.jpg
Khẩu hiệu tuyên truyền đã được thực hiện tại tất cả các thôn trên địa bàn xã

Theo kế hoạch, từ 20/4 đến 23/5/2021, xã tiếp tục tuyên truyền với tần suất cao trên các phương tiện, thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại tất cả các điểm bầu cử; thực hiện tuyên truyền lưu động đến tất cả các khu vực dân cư trên địa bàn xã; đồng thời, chỉ đạo đài truyền thanh xã tập trung tuyên truyền các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, cử tri tham gia bầu cử.

Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để Cử tri trong xã sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của công tác tuyên truyền:
7b45d6dcb9394b671228.jpg

b4d5851710f2e2acbbe3.jpg

6dbff6e66303915dc812.jpg

90a57cee110be355ba1a.jpg

Lê An – Công chức văn hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)