Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
662109

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW5 KHÓA XIII

Ngày 06/10/2022 00:00:00

Chiều ngày 05/10/2022, tại hội trường đa năng, Đảng bộ xã Ngọc Phụng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ, chi bộ trực thuộc kể cả không phải là đảng viên. Tổng số tham gia học tập tại hội nghị là 330 người.

a63607525a479d19c456.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy xã truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được lãnh đạo xã triển khai các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20-NQ/TW của Đảng ủy xã Ngọc Phụng.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn xã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

Lê An - Công chức văn hoá

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW5 KHÓA XIII

Đăng lúc: 06/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 05/10/2022, tại hội trường đa năng, Đảng bộ xã Ngọc Phụng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ, chi bộ trực thuộc kể cả không phải là đảng viên. Tổng số tham gia học tập tại hội nghị là 330 người.

a63607525a479d19c456.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy xã truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được lãnh đạo xã triển khai các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20-NQ/TW của Đảng ủy xã Ngọc Phụng.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn xã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

Lê An - Công chức văn hoá

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)