Truy cập

Hôm nay:
173
Hôm qua:
340
Tuần này:
173
Tháng này:
8494
Tất cả:
457750

Kết quả tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ngày 11/03/2020 10:14:49

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Xuân về hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 28/02/2020, 12 Chi bộ thuộc Đảng bộ xã Ngọc Phụng đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Xác định chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Do vậy, ngay từ tháng 12/2019, Đảng uỷ xã Ngọc Phụng đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc về quy trình, nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đảng uỷ xã đã chọn chi bộ trường THCS Ngọc Phụng làm đại hội điểm khối cơ quan và Chi bộ Phú Vinh làm đại hội điểm khối thôn bản. Theo đó, chi bộ trường THCS đã tiến hành Đại hội điểm vào ngày 04/01/2020, chi bộ Phú Vinh tổ chức ĐH điểm ngày 14/01/2020. Dự tại Đại hội có các đ/c trong BTV Đảng uỷ và các đồng chí Bí thư các chi bộ để chỉ đạo và rút kinh nghiệm. Từ việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và để tạo sự thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành Đại hội các chi bộ còn lại, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc các chi bộ xây dựng báo cáo và nguồn nhân sự để Ban Thường Đảng ủy xem xét.

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội và thành công tốt đẹp. Không khí trước trong và sau đại hội phấn khởi, đoàn kết, trong đại hội đã thể hiện được tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới, có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật của toàn thể đảng viên tham gia Đại hội góp phần vào thành công của Đại hội.

Trong công tác tổ chức Đại hội, cấp uỷ các chi bộ đã có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội chu đáo, khẩn trương, trách nhiệm đúng quy trình; báo cáo chính trị đúng đề cương hướng dẫn, đảm bảo chất lượng; Công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bầu cử BCH, Bí thư, Phó bí thư chi bộ đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý có tính kế thừa và phát triển.

Cơ bản Đại hội các chi bộ đã bầu được cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đúng với đề án nhân sự đã được Đảng uỷ phê chuẩn. Có 10/12 chi bộ bầu Cấp ủy; Trong đó có 5 chi bộ bầu cấp ủy là 5 đồng chí gồm: Chi bộ Hưng Long, Xuân Thành, Hòa Lâm, Xuân Lập, Xuân Thắng; 01 chi bộ Quyết Tiến bầu bí thư; phó bí thư; Chi bộ Trạm y tế bầu Bí thư, số còn lại cấp ủy là 3 đồng chí; Tổng số Cấp uỷ và bí thư, phó bí thư các chi bộ được bầu là 43 đồng chí, trong đó: Nam 29 đồng chí, đạt 67%; nữ là 14 đồng chí, đạt 33%; tham gia cấp uỷ lần đầu 12 đồng chí, đạt 28%; trình độ chuyên môn: Trung cấp là 3 đ/c, đạt 7,1%; Cao đẳng là 2 đ/c, đạt 4,8%; Đại học: 13 đồng chí, đạt 31%; Thạc sỹ: 01 đồng chí, đạt 2,4%; Về trình độ lý luận trung cấp: 13 đồng chí, đạt 31%. Sơ cấp là 29 đ/c, đạt 69%; Cấp ủy cao tuổi nhất là 66 tuổi; thấp tuổi nhất là 28 tuổi.

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Sau đại hội, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo cho các chi bộ kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Phụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội các chị bộ.

IMG_20200311_085820.jpg
Đại hội Chi bộ trường THCS Ngọc Phụng (Đại hội điểm)

IMG_20200311_085151.jpg
Đại hội Chi bộ trường Tiểu học NP 2

IMG_20200311_085030.jpg

Đại hội Chi bộ thôn Xuân Thắng


IMG_20200311_085228.jpg
Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Phụng 1

IMG_20200311_085604.jpg
Đại hội Chi bộ thôn Quyết Tiến

IMG_20200311_085024.jpg

Đại hội Chi bộ thôn Xuân Lập
IMG_20200311_085216.jpg
Đại hội Chi bộ Trạm Y tế

IMG_20200311_085132.jpg
Đại hội Chi bộ thôn Xuân Thành

IMG_20200311_085140.jpg
Đại hội Chi bộ trường Mầm non Ngọc Phụng
Lê An - Công chức văn hoá

Kết quả tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đăng lúc: 11/03/2020 10:14:49 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Xuân về hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 28/02/2020, 12 Chi bộ thuộc Đảng bộ xã Ngọc Phụng đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Xác định chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Do vậy, ngay từ tháng 12/2019, Đảng uỷ xã Ngọc Phụng đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc về quy trình, nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đảng uỷ xã đã chọn chi bộ trường THCS Ngọc Phụng làm đại hội điểm khối cơ quan và Chi bộ Phú Vinh làm đại hội điểm khối thôn bản. Theo đó, chi bộ trường THCS đã tiến hành Đại hội điểm vào ngày 04/01/2020, chi bộ Phú Vinh tổ chức ĐH điểm ngày 14/01/2020. Dự tại Đại hội có các đ/c trong BTV Đảng uỷ và các đồng chí Bí thư các chi bộ để chỉ đạo và rút kinh nghiệm. Từ việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và để tạo sự thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành Đại hội các chi bộ còn lại, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc các chi bộ xây dựng báo cáo và nguồn nhân sự để Ban Thường Đảng ủy xem xét.

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội và thành công tốt đẹp. Không khí trước trong và sau đại hội phấn khởi, đoàn kết, trong đại hội đã thể hiện được tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới, có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật của toàn thể đảng viên tham gia Đại hội góp phần vào thành công của Đại hội.

Trong công tác tổ chức Đại hội, cấp uỷ các chi bộ đã có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội chu đáo, khẩn trương, trách nhiệm đúng quy trình; báo cáo chính trị đúng đề cương hướng dẫn, đảm bảo chất lượng; Công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bầu cử BCH, Bí thư, Phó bí thư chi bộ đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý có tính kế thừa và phát triển.

Cơ bản Đại hội các chi bộ đã bầu được cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đúng với đề án nhân sự đã được Đảng uỷ phê chuẩn. Có 10/12 chi bộ bầu Cấp ủy; Trong đó có 5 chi bộ bầu cấp ủy là 5 đồng chí gồm: Chi bộ Hưng Long, Xuân Thành, Hòa Lâm, Xuân Lập, Xuân Thắng; 01 chi bộ Quyết Tiến bầu bí thư; phó bí thư; Chi bộ Trạm y tế bầu Bí thư, số còn lại cấp ủy là 3 đồng chí; Tổng số Cấp uỷ và bí thư, phó bí thư các chi bộ được bầu là 43 đồng chí, trong đó: Nam 29 đồng chí, đạt 67%; nữ là 14 đồng chí, đạt 33%; tham gia cấp uỷ lần đầu 12 đồng chí, đạt 28%; trình độ chuyên môn: Trung cấp là 3 đ/c, đạt 7,1%; Cao đẳng là 2 đ/c, đạt 4,8%; Đại học: 13 đồng chí, đạt 31%; Thạc sỹ: 01 đồng chí, đạt 2,4%; Về trình độ lý luận trung cấp: 13 đồng chí, đạt 31%. Sơ cấp là 29 đ/c, đạt 69%; Cấp ủy cao tuổi nhất là 66 tuổi; thấp tuổi nhất là 28 tuổi.

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Sau đại hội, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo cho các chi bộ kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Phụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội các chị bộ.

IMG_20200311_085820.jpg
Đại hội Chi bộ trường THCS Ngọc Phụng (Đại hội điểm)

IMG_20200311_085151.jpg
Đại hội Chi bộ trường Tiểu học NP 2

IMG_20200311_085030.jpg

Đại hội Chi bộ thôn Xuân Thắng


IMG_20200311_085228.jpg
Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Phụng 1

IMG_20200311_085604.jpg
Đại hội Chi bộ thôn Quyết Tiến

IMG_20200311_085024.jpg

Đại hội Chi bộ thôn Xuân Lập
IMG_20200311_085216.jpg
Đại hội Chi bộ Trạm Y tế

IMG_20200311_085132.jpg
Đại hội Chi bộ thôn Xuân Thành

IMG_20200311_085140.jpg
Đại hội Chi bộ trường Mầm non Ngọc Phụng
Lê An - Công chức văn hoá
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)