Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
340
Tuần này:
110
Tháng này:
8431
Tất cả:
457687

Khái quát chung về tiềm năng, thế mạnh của xã trên các phương diện: Lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Ngày 16/03/2018 10:13:06

Khái quát chung về tiềm năng, thế mạnh của xã trên các phương diện: Lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Ngọc Phụng là xã vùng thấp của huyện Thường Xuân, nằm dọc theo sông Âm, có đường quốc lộ 47 chạy qua, việc tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có nhiều thuận lợi và nhanh chóng.

- Về phương diện lịch sử:

Xã Ngọc Phụng được chính thức có....từ chia tách từ 7 xã của huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân và Lang Chánh tại Quyết định số 121/NV ngày 25/6/1963 của Bộ nội vụ, nhân dân xã Ngọc Phụng vốn đã có truyền thống yêu nước. Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, các lứa tuổi thanh niên nam, nữ đã lần lượt tòng quân tòng quân tham gia chiến đấu giành độc lập và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nhân dân xã Ngọc Phụng đã góp công, góp của, góp sức người và cả xương máu trong 3 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Từng thời gian, từng giai đoạn đã được hội tụ viết thành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Phụng (1959 - 2010). Địa phận Ngọc Phụng ngày nay là di tích của Hội thề Lũng Nhai của 18 vị tướng tài thời anh Hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đến nay đang được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, khôi phục để trở thành khu di tích danh lam thắng cảnh cấp Nhà nước.

- Về phương diện kinh tế.

Ngọc Phụng có tổng diện tích đất tư nhiên là 1684,91 ha, trong đó có cả đất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, có nguồn nước sông Âm chảy dọc theo vùng đất của xã. Có 1887 hộ và 7473 khẩu, nhân dân vốn đã cần cù,chịu khó hăng say lao động. Là một trong những xã được hưởng lợi của công trình hồ Cửa đạt, đặc biệt là hệ thống kênh Thường Xuân chạy qua địa bàn xã, đây là một nguồn nước có thể nói không bao giờ hết để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay về sau. Xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

- Về phương diện chính trị.

Ngọc Phụng là xã có hệ thống chính trị vững chắc từ xã đến thôn, Đảng bộ có đông Đảng viên, có lịch sử Đảng bộ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, nhân dân cần cù,chịu khó, đoàn kết và mạnh dạn tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Về phương diện văn hóa xã hội.

Ngọc Phụng đã được công nhận xã văn hóa cấp huyện.Toàn xã có 8 thôn và 5 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 8/8 thôn và 5/5 cơ quan đã được công nhận làng, cơ quan, đơn vị văn hóa. Có truyền thống văn hóa đặc sắc cổ truyền của các dân tộc, có di tích lịch sử - văn hoá: Địa điểm Hội thề Lũng Nhai, đó là những nét cơ bản về văn hóa xã hội để Ngọc Phụng tiến tới hoàn thiện hơn nữa cho những năm tiếp theo.

Khái quát chung về tiềm năng, thế mạnh của xã trên các phương diện: Lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Ngọc Phụng là xã vùng thấp của huyện Thường Xuân, nằm dọc theo sông Âm, có đường quốc lộ 47 chạy qua, việc tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có nhiều thuận lợi và nhanh chóng.

- Về phương diện lịch sử:

Xã Ngọc Phụng được chính thức có....từ chia tách từ 7 xã của huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân và Lang Chánh tại Quyết định số 121/NV ngày 25/6/1963 của Bộ nội vụ, nhân dân xã Ngọc Phụng vốn đã có truyền thống yêu nước. Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, các lứa tuổi thanh niên nam, nữ đã lần lượt tòng quân tòng quân tham gia chiến đấu giành độc lập và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nhân dân xã Ngọc Phụng đã góp công, góp của, góp sức người và cả xương máu trong 3 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Từng thời gian, từng giai đoạn đã được hội tụ viết thành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Phụng (1959 - 2010). Địa phận Ngọc Phụng ngày nay là di tích của Hội thề Lũng Nhai của 18 vị tướng tài thời anh Hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đến nay đang được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, khôi phục để trở thành khu di tích danh lam thắng cảnh cấp Nhà nước.

- Về phương diện kinh tế.

Ngọc Phụng có tổng diện tích đất tư nhiên là 1684,91 ha, trong đó có cả đất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, có nguồn nước sông Âm chảy dọc theo vùng đất của xã. Có 1887 hộ và 7473 khẩu, nhân dân vốn đã cần cù,chịu khó hăng say lao động. Là một trong những xã được hưởng lợi của công trình hồ Cửa đạt, đặc biệt là hệ thống kênh Thường Xuân chạy qua địa bàn xã, đây là một nguồn nước có thể nói không bao giờ hết để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay về sau. Xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

- Về phương diện chính trị.

Ngọc Phụng là xã có hệ thống chính trị vững chắc từ xã đến thôn, Đảng bộ có đông Đảng viên, có lịch sử Đảng bộ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, nhân dân cần cù,chịu khó, đoàn kết và mạnh dạn tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Về phương diện văn hóa xã hội.

Ngọc Phụng đã được công nhận xã văn hóa cấp huyện.Toàn xã có 8 thôn và 5 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 8/8 thôn và 5/5 cơ quan đã được công nhận làng, cơ quan, đơn vị văn hóa. Có truyền thống văn hóa đặc sắc cổ truyền của các dân tộc, có di tích lịch sử - văn hoá: Địa điểm Hội thề Lũng Nhai, đó là những nét cơ bản về văn hóa xã hội để Ngọc Phụng tiến tới hoàn thiện hơn nữa cho những năm tiếp theo.