Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
38/2019/QĐ-TTg31/12/2019QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2015/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
13/2019/TT-BNV06/11/2019THÔNG TƯ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
77/2019/NĐ-CP10/10/2019NGHỊ ĐỊNH Về tổ hợp tác
44/2019/QH1414/6/2019LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
101/QĐ-BKHCN21/01/2019QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG
146/2018/NĐ-CP17/10/2018NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
122/2018/NĐ-CP17/9/2018NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”
116/2018/NĐ-CP07/9/2018NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
110/2018/NĐ-CP29/8/2018NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI
109/2018/NĐ-CP29/8/2018NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
27/2018/QH1414/6/2018LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
26/2018/QH1414/6/2018LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
25/2018/QH1412/6/2018LUẬT TỐ CÁO
24/2018/QH1412/6/2018LUẬT AN NINH MẠNG
23/2018/QH1412/6/2018LUẬT CẠNH TRANH
22/2018/QH1408/6/2018LUẬT QUỐC PHÒNG
Số: 83/2018/NĐ-CP24/5/2018NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN NÔNG
22/2018/QĐ-TTg08/5/2018QUYẾT ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
27/2018/NĐ-CP01/3/2018NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
18/2017/QH1421/11/2017LUẬT THỦY SẢN
17/2017/TT-BTTTT23/6/2017Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành quyết định số 45/2016/QĐ/TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
1713/QĐ-UBND25/5/2017Quyết định ban hành thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
07 - NQ/ĐU05/01/2017NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA XX về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
45/2016/QĐ/TTg19/10/2016Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
108/2016/QH1309/4/2016Luật Điều ước Quốc tế
106/2016/QH1306/4/2016Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Sửa đổi)
105/2016/QH1306/4/2016Luật Dược
104/2016/QH1306/04/2016Luật Tiếp cận thông tin
103/2016/QH1305/4/2016Luật Báo chí
102/2016/QH1305/4/2016Luật Trẻ em