Truy cập

Hôm nay:
168
Hôm qua:
340
Tuần này:
168
Tháng này:
8489
Tất cả:
457745

UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

1. Chủ tich UBND:
Hà Đình Mạnh
- Điện thoại: 0916.546.972
- Email: hadinhmanh1972@gmail.com


2. Phó chủ tịch UBND:
Đỗ Cao Hùng
- Điện thoại: 0852.516.345
- Email: duonganh0306@gmail.com


II. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng UBND:
- Văn phòng - Thống kê:
Nguyễn Thị Hương
Điện thoại: 0919172389
Emai:


- Văn phòng phụ trách CCHC: Hoàng Thị Dung
Điện thoại: 0849.786.812
Email: hoangdungmt128@gmail.com
2. Ban công an xã:
- Trưởng công an xã: Lê Hữu Oách
Điện thoại: 0984.171.828
Email:


- Phó công an xã: Lê Cao Cường
Điện thoại: 0329.821.688
Email:


3. Ban chỉ huy quân sự xã:

- Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn Bắc
Điện thoại: 0943.220.235
Email: nguyenbacnp@gmail.com

- Chỉ huy phó: Trịnh Như Cường
Điện thoại: 0969.470.422
Email:


4. Kế toán tài chính:

- Kế toán trưởng: Hà Thị Ngọc Mai

Điện thoại: 0943.261.991
Email: hangocmai1991@gmail.com


- Kế toán: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: 0915.127.991
Email:


5. Địa chính xã:

- Địa chính xây dựng, môi trường: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 0912.435.292
Email: nxhuy.np@gmail.com


- Địa chính nông nghiệp: Lê Văn Cường
Điện thoại 0942.553.678
Email: lecuong0384@gmail.com

6. Văn hoá xã hội :

- Văn hoá xã hội: Lê Thị An
Điện thoại: 0912.606.496
Email: anngocphung@gmail.com


- Văn hoá LĐTBXH: Lê Thị Linh
Điện thoại: 0946.648.236
Email: tientai8312@gmail.com


- CB bán chuyên trách: Trịnh Thị Loan
Điện thoại: 0973.925.604
Email:

7. Tư pháp hộ tịch:

- Tư pháp hộ tịch: Lê Huyền Trang
Điện thoại: 0919.314.998
Email: huyentrang.tpnp@gmail.com


III. cán bộ bán chuyên trách, Các tổ chức hội:

- Chủ tịch hội Khuyến học:Lê Thị Ngọc
Điện thoại: 0915.639.374
Email:

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: Lê Xuân Kỷ
Điện thoại: 0358.572.830
Email:

- Chủ tịch Hội Cựu TNXP: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0855.966.678

- Hội Nạn nhân CĐDC:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

- Hội Cựu giáo chức:

Lê Thị Tiếp

Điện thoại:

Thư điện tử:

- Hội Làm vườn:

Nguyễn Hữu Hùng

Điện thoại:

Thư điện tử:

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

1. Chủ tich UBND:
Hà Đình Mạnh
- Điện thoại: 0916.546.972
- Email: hadinhmanh1972@gmail.com


2. Phó chủ tịch UBND:
Đỗ Cao Hùng
- Điện thoại: 0852.516.345
- Email: duonganh0306@gmail.com


II. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng UBND:
- Văn phòng - Thống kê:
Nguyễn Thị Hương
Điện thoại: 0919172389
Emai:


- Văn phòng phụ trách CCHC: Hoàng Thị Dung
Điện thoại: 0849.786.812
Email: hoangdungmt128@gmail.com
2. Ban công an xã:
- Trưởng công an xã: Lê Hữu Oách
Điện thoại: 0984.171.828
Email:


- Phó công an xã: Lê Cao Cường
Điện thoại: 0329.821.688
Email:


3. Ban chỉ huy quân sự xã:

- Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn Bắc
Điện thoại: 0943.220.235
Email: nguyenbacnp@gmail.com

- Chỉ huy phó: Trịnh Như Cường
Điện thoại: 0969.470.422
Email:


4. Kế toán tài chính:

- Kế toán trưởng: Hà Thị Ngọc Mai

Điện thoại: 0943.261.991
Email: hangocmai1991@gmail.com


- Kế toán: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: 0915.127.991
Email:


5. Địa chính xã:

- Địa chính xây dựng, môi trường: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 0912.435.292
Email: nxhuy.np@gmail.com


- Địa chính nông nghiệp: Lê Văn Cường
Điện thoại 0942.553.678
Email: lecuong0384@gmail.com

6. Văn hoá xã hội :

- Văn hoá xã hội: Lê Thị An
Điện thoại: 0912.606.496
Email: anngocphung@gmail.com


- Văn hoá LĐTBXH: Lê Thị Linh
Điện thoại: 0946.648.236
Email: tientai8312@gmail.com


- CB bán chuyên trách: Trịnh Thị Loan
Điện thoại: 0973.925.604
Email:

7. Tư pháp hộ tịch:

- Tư pháp hộ tịch: Lê Huyền Trang
Điện thoại: 0919.314.998
Email: huyentrang.tpnp@gmail.com


III. cán bộ bán chuyên trách, Các tổ chức hội:

- Chủ tịch hội Khuyến học:Lê Thị Ngọc
Điện thoại: 0915.639.374
Email:

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: Lê Xuân Kỷ
Điện thoại: 0358.572.830
Email:

- Chủ tịch Hội Cựu TNXP: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0855.966.678

- Hội Nạn nhân CĐDC:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

- Hội Cựu giáo chức:

Lê Thị Tiếp

Điện thoại:

Thư điện tử:

- Hội Làm vườn:

Nguyễn Hữu Hùng

Điện thoại:

Thư điện tử: