Giao ban công tác xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 20/06/2018 09:47:59

Sáng ngày 15/6/2018 tại thôn Xuân Lập, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương Ngọc Phụng chúng ta đang là nhiệm vụ trọng tâm được cấp uỷ đảng, chính quyền hết sức quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh tiến độ công viêc thực hiện các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Xuân Lập trong tháng 6 năm 2018.

Và để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, sáng ngày 15/6/2018 tại thôn Xuân Lập, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị giao ban với thành phần tham gia gồm uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể xã, các ngành UBND xã, thành viên BCĐ xã chương trình mục tiêu quốc gia xã, HTX DV, thủ trưởng các trường học, trạm y tế. Riêng thôn Xuân Lập mời toàn thể cán bộ thôn, tổ trưởng, tổ phó các tổ ANXH thôn, các hộ làm vườn mẫu, hộ làm rau an toàn, đại diện công ty Lân Hoàn.

20180615_072949.jpg
Ảnh tại hội nghị (Ảnh. Lê An)

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Xuân Lập từ ngày triển khai đến nay và kế hoạch thực hiện các việc cần làm từ nay đến khi được tỉnh, huyện công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Hội nghị đã đánh giá và ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời BCĐ xã đã triển khai các công việc cụ thể phải làm tiếp để được công nhận và những việc cần làm sau khi được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Thứ nhất: Tại các hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ dọn vệ sinh nhà cửa, đồ đạc, căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; vườn hộ mỗi gia đình được thiết kế gọn gàng, khoa học, trồng các loại cây phù hợp với mùa vụ để tăng thu nhập, chăm sóc cây mẫu, làm thêm dàn cây leo ở cổng, sân, các khoảng trống trong nhà, in và treo biển vườn mẫu.

Thứ hai: Tại các tuyến đường thôn dọn sạch gạch đá, tiếp tục trồng hoa, đặc biệt khuyến khích các hộ trồng cây làm bờ rào thay cho xây tường rào; Dọc hành lang Quốc lộ 47 giải phóng toàn bộ các đồ vật lấn chiếm đến 1,5m.

Thứ ba: Tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, vận động các hộ là cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức hội mua bảo hiểm y tế 100%.

Thứ tư: Về công tác ANTT. Các tổ ANXH và ANTT thôn tăng cường theo dõi nắm chắc tình hình ANTT trong tổ của mình, có các giải pháp phù hợp để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc.

Tại hội nghị cán bộ thôn và đại diện các tổ ANXH thôn Xuân Lập đã có nhiều ý kiến phát biểu trên tinh thần phấn khởi, nhất trí, đồng lòng,thể hiện sự quyết tâm cùng với nhân dân trong thôn thực hiện tốt các tiêu chí để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

20180615_075220.jpg
Ông Ngô Hữu Cường - Trưởng thôn Xuân Lập phát biểu tại hội nghị (Ảnh. Lê An)

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ - trưởng Ban chỉ đạo đề nghị cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập phải đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời đồng chí yêu cầu các thành viên trong BCĐ xã được phân công phụ trách các nội dung tiêu chí cùng với thôn Xuân Lập hoàn thành sớm nhất các tiêu chí để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra.

Lê An - Cán bộ văn hoá

Giao ban công tác xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 20/06/2018 09:47:59 (GMT+7)

Sáng ngày 15/6/2018 tại thôn Xuân Lập, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương Ngọc Phụng chúng ta đang là nhiệm vụ trọng tâm được cấp uỷ đảng, chính quyền hết sức quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh tiến độ công viêc thực hiện các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Xuân Lập trong tháng 6 năm 2018.

Và để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, sáng ngày 15/6/2018 tại thôn Xuân Lập, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 xã Ngọc Phụng đã tổ chức hội nghị giao ban với thành phần tham gia gồm uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể xã, các ngành UBND xã, thành viên BCĐ xã chương trình mục tiêu quốc gia xã, HTX DV, thủ trưởng các trường học, trạm y tế. Riêng thôn Xuân Lập mời toàn thể cán bộ thôn, tổ trưởng, tổ phó các tổ ANXH thôn, các hộ làm vườn mẫu, hộ làm rau an toàn, đại diện công ty Lân Hoàn.

20180615_072949.jpg
Ảnh tại hội nghị (Ảnh. Lê An)

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Xuân Lập từ ngày triển khai đến nay và kế hoạch thực hiện các việc cần làm từ nay đến khi được tỉnh, huyện công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Hội nghị đã đánh giá và ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời BCĐ xã đã triển khai các công việc cụ thể phải làm tiếp để được công nhận và những việc cần làm sau khi được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Thứ nhất: Tại các hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ dọn vệ sinh nhà cửa, đồ đạc, căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; vườn hộ mỗi gia đình được thiết kế gọn gàng, khoa học, trồng các loại cây phù hợp với mùa vụ để tăng thu nhập, chăm sóc cây mẫu, làm thêm dàn cây leo ở cổng, sân, các khoảng trống trong nhà, in và treo biển vườn mẫu.

Thứ hai: Tại các tuyến đường thôn dọn sạch gạch đá, tiếp tục trồng hoa, đặc biệt khuyến khích các hộ trồng cây làm bờ rào thay cho xây tường rào; Dọc hành lang Quốc lộ 47 giải phóng toàn bộ các đồ vật lấn chiếm đến 1,5m.

Thứ ba: Tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, vận động các hộ là cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức hội mua bảo hiểm y tế 100%.

Thứ tư: Về công tác ANTT. Các tổ ANXH và ANTT thôn tăng cường theo dõi nắm chắc tình hình ANTT trong tổ của mình, có các giải pháp phù hợp để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc.

Tại hội nghị cán bộ thôn và đại diện các tổ ANXH thôn Xuân Lập đã có nhiều ý kiến phát biểu trên tinh thần phấn khởi, nhất trí, đồng lòng,thể hiện sự quyết tâm cùng với nhân dân trong thôn thực hiện tốt các tiêu chí để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

20180615_075220.jpg
Ông Ngô Hữu Cường - Trưởng thôn Xuân Lập phát biểu tại hội nghị (Ảnh. Lê An)

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đấu - Bí thư Đảng uỷ - trưởng Ban chỉ đạo đề nghị cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lập phải đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời đồng chí yêu cầu các thành viên trong BCĐ xã được phân công phụ trách các nội dung tiêu chí cùng với thôn Xuân Lập hoàn thành sớm nhất các tiêu chí để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra.

Lê An - Cán bộ văn hoá

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)